Specjalizacja internistyczna
https://kurs2-oipipbydgoszcz.clickmeeting.com/specjalizacja-internistyczna
Permanent
Komisja ds. położnych
https://kurs2-oipipbydgoszcz.clickmeeting.com/komisja-ds-poloznych
Permanent
RKO2021
https://kurs2-oipipbydgoszcz.clickmeeting.com/rko2021
Permanent
Egzamin_RKO_1_2021
https://kurs2-oipipbydgoszcz.clickmeeting.com/egzamin_rko_1_2021

SPOTKANIE KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH ZOSTAŁO PRZENIESIONE NA 01.03.2021 , GODZ. 14:00

Wsparcie dla uczestników: kurs2@oipip.bydgoszcz.pl